19 - Eerste elftal

In deze leeftijdsgroep streven we ernaar om in het eerste elftal te spelen, of we bevinden ons daar al. 
Uiteraard blijven we de basisvaardigheden onderhouden, maar de focus ligt meer op de wedstrijden. 
We trainen zowel individueel als in teamverband, waarbij we ons richten op speelwijze, spelhervattingen, opbouw en verdedigen en afwerken. 
Ook de keepers trainen individueel om hun vaardigheden te onderhouden door veel ballen te pakken en als winnaar uit de bus te komen, wat goed is voor hun zelfvertrouwen.
In deze groep is er een totaalpakket van verschillende trainingsonderdelen, zoals krachttraining en voetbaltraining, die op elkaar zijn afgestemd. 

Er zijn geen excuses meer; er moet gepresteerd worden. Hier geldt: "De beste willen zijn en ook de beste blijven."
Dit geldt uiteraard ook voor de keepers trainer die in deze fase ook als assistent coach fungeert.